Byalag, fredagen den 16 december 2005

På mötet stodo att diverse mycket angelägna tillkortkommanden skolo diskuteras och representanter från de olika stånden voro samlade. Där voro ranchägare, franska damen, slavar, byggjobbare, hovnarrar, engelska köpmän, bagare, osynlige mannen, samt tomtemor.
     Det hela började självfallet i Hfestsalen eftersom intet möte kunna hållas förutan en belåten mage. Köket kokade ihop sprängd kyckling med grönsaker som kommo från åkrarna utanför.
     Kort efter middagen gjorde hovnarren ett försök att ta över. Till höger ses denne mycket stolt över att utföra "jonglering" med hela tre bollar. Sällan sådan underhållning har skådats förr.
Hovnarren - ett sådant trick! Jonglera kan han
Ranchägaren och sin slav Ranchägaren och sin slav Förskräckt byggjobbare
Förskräckt byggjobbare
Ranchägaren ville såklart ha mer mark och fler bufflar. Självklart så hade dennes slav inte ett finger med i spelet. Byggjobbaren blev förskräckt av Ranchägarens framfusiga förslag och lade ned sin röst. Kaos rådde.
     Den engelske köpmannen piggnade till rejält till kaffet och satte den dumme ranchägaren på plats. "Nu får det ta mig bövelen vara nog!". Mötet fortskrodde så gott man kunde. Livligare och livligare blevo diskussionerna. Bagaren, tomtemor och den franska damen var till en början aningen skiljaktliga. Deras åsiktor gingo isär, men som sig bör så slutade det hela med att även dem blev lyckliga och kommo överens.
     Den osynliga mannen har inte fastnat på bild. Men han var där. Han var något upprörd över att bagarens bror var där (engelske köpmannen). Därför beslutades att hela mötet lades på bordet.
Engelsk affärsman
Plommonstopet är ett måste för en engelsk köpman
Bagarem, tomtemor och den franska damen Mindre glada - Bagaren, tomtemor och den franska damen Glada Gladare