Höstlöpet 2005

Syfte:
"Att genom social aktivitet kombinerat med hälsosamt utövande upptäcka och utforska Uppsalas olika delar i höstmiljö. Höstlöpet är till för alla och fokus ligger inte på sportsliga prestationer utan social verksamhet. Målet är att någon gång få dricka öl efteråt."
Höstlöpet 2005 - Start och målgång
Start- och målgång sker alltid vid korsningen Krongatan och St. Johannesgatan.

"Stabby" runda 1

torsdag 13 oktober, 16.15

milstolpar: START -> Berhåga -> Stabby -> genom lantlig miljö -> kanske Sveriges äldsta mjökpall -> över åkrar (nyplöjda, möjligen nyharvade) -> tillbaka -> MÅL

Medverkande:
Erika, Gusten, Ludde, Mårten, Osten

Tid:
cirka 45 min.
Stabby
Stabbyrundan

"Uppsala Högar" runda 2

onsdag 19 oktober, 16.30

milstolpar: START -> Luthagen -> bortöver -> ån -> ängar -> Uppsala Högar -> tillbaka -> MÅL

Medverkande:
Erika, Gusten, Fjanis, Kenny, Ludde, Mårten, Osten, Viktor

Tid:
cirka 1 timme och 20 min.
Uppsala Högar
"Uppsala Högar"-rundan

"Ultuna" runda 3

onsdag 26 oktober, 16.15

milstolpar: START -> kyrkogården -> Polacks -> Phallos-symbol -> Ultuna -> Björkar -> Fågeltorn -> som i en saga -> Nöjesfält -> Svandammen -> Slottet -> tillbaka -> MÅL -> Bastu -> ÖL

Medverkande: Mårten, Kenny, Ludde, Osten och en följebil i form av Johan

bildbevis >>

Tid:
cirka 1 h och 40 min.
Ultuna
Ultuna-rundan

"Hågahögen" runda 4

onsdag 2 november, 16.45

milstolpar: START -> Ekeby -> Gamla järnvägen -> rådjur -> Håga by -> Hågahögen -> Hågaskriket -> Hågajumpan -> ner för Hågahögen -> hagen -> in i mörkret -> Eriksberg -> tillbaka -> MÅL -> mat -> ÖL

Medverkande:
Ebba, Erika, Fjanis, Karin, Ludde, Mårten, Osten, Rolf

bildbevis >>

Tid:
cirka 55 min.
Håga
Hågahögen-rundan