Hopp i form, med LundStering-metoden

LundStering har jobbat med den här metoden i fyra år nu och resultet är bedövande. - Det är MYCKET viktigt att endast göra reptitioner i multiplar av sju, annars går det åt skogen, hävdar Fredrik när han sitter med en stor stark och en Värmlands-Faijta på Värmlands nation.
- Vi jobbar ju mycket enligt IF Trikadens välkända ordspråk "Bygger upp, och bryter ner.", tillägger Ola som just har börjat smutta på sin andra öl.

De båda hälsovetarna ser onekligen nöjda ut när de får berätta om sin metod som faktiskt har nått så stor framgång att den kopierats av diverse olika gym landet över, Nautilus (som någon kanske känner till) till exempel.

- Det är dock viktigt att poängtera att de frångått en av de viktigaste grunderna i metoden, de kör nämligen med endast 10 reptitioner. Enligt LundStering-metoden är 10 repitioner rena dödssynden.

- Är det nu så att man inte riktigt orkar ända upp till 14 och redan kommit förbi 7 så är det enda rätta att pressa sig till 10 och en halv men absolut inte mer, eller mindre"*, påpekar "Ludde" som är Fredriks officiella namn i hälsokretsar. Resultatmässigt visar detta sig i ett väldigt tidigt stadium.

Någonting annat som skiljer LundStering-metoden från andra metoder är också den ofta bortglömda nedbrytningsbiten som är nyckeln till ett friskare liv. Efter varje pass är det obligatorisk öl på valfri nation. För att kroppen skall kunna byggas upp krävs det också att den bryts ned (redan Newton visste att motsatser attraherar). Därför är det en mycket god vana att låta några ölceller springa omkring i kroppen efter ett hårt träningspass. Något som också tillhör vardagen för dessa båda herrar är den obligatoriska bastun efter träningspasset, samt om tillfälle erbjuds lite avslappande poolhäng vid sveriges äldsta SM-bassäng.

Resultaten då, ja som ni kan se så har både Lund och Stering avsevärt blivit 4 år äldre och det vill inte säga lite. De har hunnit införskaffa en del nya hattar under sin tid i Uppsala och dessutom bättrat på sin studieskuld med i runda slängar 300 000.

- Ett set, 14 reptitioner, hela kroppen (utom benen, för det är så trist), en bastu och därefter en öl och lite käk. Då kan man gå hur långt som helst, tycker Ola är en bra melodi om man vill komma i form och Ludde nickar instämmande. - Glöm ej, 7-multiplarna är av yttersta vikt och ibland kan det bli fler än en öl, tillägger Ludde.

Det går rykten om att ni faktiskt har en övning där ni inte kör i multiplar av sju, nämligen draupps, eller Pullups som det heter på engelska. - Tja, här har vi i alla dessa år faktiskt kämpat med att nå upp till 15 stycken men det är som en magisk gräns som är omöjlig att överskrida. Men som man så käckt brukar säga "Det är undantaget som bekräftar regeln", säger de båda i kör, sveper den 4:e ölen och gör sig redo för hemgången.

före:
Ludde before Som tydligt ses är bilderna GAMLA eftersom de är svartvita. Här kan vi se Ludde vid en tunna med fett som står bakom korvkiosken i Örebro.
Stering before Denna bild är också svartvit, den togs alltså FÖRE.


efter:
Ludde after Här har Ludde en hatt på sig. Se så kry han är. Stering after Tomten finns, se vilket resultat, detta är alltså EFTER.

* Som en multipel av 7 räknas även 7 + 7/2 = 10.5. Det är även tillåtet att använda sig av 7/2/2=1.75-repitioner om nöden kräver.