Heja Rolf - Läran om livet, del I - Fokusera


För att nå framgång i den värld vi lever är en av grundstolparna att kunna fokusera på den uppgift som man är tillägnad och att nå ett resultat. Att fokusera kan vara problematiskt. Speciellt eftersom en känsla av icke-inspiration och icke-motivation ofta infinner sig då uppgiften ifråga skall lösas.


Samtliga antaganden och påståenden jag gör i denna uppsats är plockade från mina egna erfarenheter och mina egna tankegångar. För att nå någonstans måsta man fokusera. Och det kan ibland vara mycket svårt. Utan fokusering på vad uppgiften, eller problemet, egentligen går ut på kan leda en i fördärvet. Antingen löser man problemet och det hela går som en dans MEN i verkligeheten så var det visst inte det som skulle lösas. Man får en fet smäll och får börja om från början. Ett andra alternativ är att försöka lösa problemet, man dyker på ett problem som leder till ett problem. Och helt plötsligt har man fastnat i en oändlig loop. Det vill säga utan att veta om det sitter man och försöker lösa något som kanske inte går att lösa och absolut inte på det sätt man försöker. Och detta försöker man med i miljarders timmar. Själv har jag valt att fokusera på två saker i livet som är för mig mycket väsentliga. Vissa skulle kunna tro att det är Öl och tjejer, men ICKE. Numer fokuserar jag enbart på kakor och hattar.

Hattar och kakor. Kakor och hattar.

Fokusera för bövelen.